Gaminių ir pakuočių atliekų apskaitos paslaugos

Kam būtina vykdyti apskaitą GPAIS?

Atliekų susidarymo apskaitą GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai, atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

 • kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų;
 • kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;
 • kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą;
 • kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
 • visi statybos dalyviai (statytojai (užsakovai), tyrinėtojai, statinio projektuotojai, rangovai ir kt.), išskyrus tik ūkio būdu statančius 1−2 butų gyvenamuosius namus, sodo namus ir (ar) nesudėtingus statinius;
 • kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) ir (ar) maisto prekybos veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;
 • pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai;
 • kurie vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų.

Pakuočių ir (ar) gaminių apskaitą GPAIS privalo vykdyti Atliekų tvarkymo įstatyme ir Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme apibrėžti gamintojai ir (ar) importuotojai:

 • pakuočių;
 • transporto priemonių;
 • elektros ir elektroninės įrangos;
 • apmokestinamųjų gaminių;
 • baterijų ir akumuliatorių;
 • alyvų.

Atliekų tvarkymo apskaitą GPAIS privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

 • vykdantys atliekų apdorojimą;
 • vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;
 • atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;
 • surenkantys ir (ar) vežantys atliekas;
 • prekiautojai atliekomis ir (ar) tarpininkai.

Detalesnė informacija:

ĮSAKYMAS DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO