Kas Lietuvoje privalo vykdyti GPAIS apskaitą?

GPAIS informacinė sistema Lietuvoje jau daug kam pažįstama. Vieni ja piktinasi, kiti tyliai vykdo atliekų ir pakuočių tvarkymo įstatymo prievolę, o treti ją ignoruoja. Pastarasis, žinoma, nėra geras sprendimas.

Už atliekų susidarymo apskaitos nevykdymą ar netinkamą vykdymą numatoma administracinė atsakomybė – įspėjimas arba bauda nuo 230 eurų iki 430 eurų. O duomenų neteikiant ilgą laiką, baudos gali ir didėti.

 

Primename, kad pakuočių ir gaminių apskaitą GPAIS privalo vykdyti visi Atliekų tvarkymo įstatyme ir Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme apibrėžti  gamintojai ir (ar) importuotojai: 

 • pakuočių (išskyrus atvejus, nurodytus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje);
 • transporto priemonių;
 • elektros ir elektroninės įrangos;
 • apmokestinamųjų gaminių.
 • baterijų ir akumuliatorių;
 • alyvų.

Atliekų tvarkymo apskaitą GPAIS privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

 • vykdantys atliekų apdorojimą;
 • vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;
 • atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;
 • surenkantys ir (ar) vežantys atliekas;
 • prekiautojai atliekomis ir (ar) tarpininkai.

Atliekų susidarymo apskaitą GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai, atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

 • kurie vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų;
 • kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų;
 • kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
 • kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
 • kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
 • kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse numatytą atliekų apskaitą;
 • kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) ir (ar) maisto prekybos veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;
 • pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

 


Kviečiame šios prievolės neignoruoti, o ją vykdančiuosius – rūpesčius perduoti profesionalams. UAB GPAIS teikiame specializuotas apskaitos paslaugas šioje informacinėje sistemoje.

💻 Mūsų kainos prasideda nuo 7,50 eur/mėn. Sužinokite tikslią paslaugų kainą, pateikę užklausą www.gpais.com

📲 Jei turite klausimų, mielai į juos atsakysime tel.: +370 620 27 710 arba el. p.: info@gpais.com.