Nevykdant GPAIS – gali laukti baudos iki 850 eurų

 Primename, kad GPAIS apskaitos nevykdymas arba netinkamas vykdymas gali užtraukti administracinę atsakomybę – už tai gresia baudos.

  • Netvarkant pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų apskaitos, ją tvarkant netinkamai gali būti skirta bauda nuo 230 iki 430 eurų.
  • Iki nustatytų terminų nepateikus vidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaitos gali būti skirta bauda nuo 120 iki 220 eurų.
  • Klaidingai pateikus duomenis vidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaitose gali būti skirta bauda nuo 450 iki 850 eurų.
  • Tiekiant pakuotes Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade gali būti skirta bauda nuo 150 iki 850 eurų.

Nerizikuokite ir apskaitą GPAIS atlikite tvarkingai. Žinome, kad gali kilti sunkumų ją vykdant, todėl visada esame pasiruošę jums padėti! Nusiimkite šią naštą nuo savo pečių ir patikėkite ją specialistams.

Susisiekime:

☎️ tel:. +370 620 27 710

📲 el.p.: info@gpais.com

🌐 www.gpais.com