Ar jūsų įmonė turi vykdyti GPAIS apskaitą?

Kviečiame pasitikrinti ar jūsų vykdomoje veikloje, įmonėje, būtina vykdyti apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).

Pakuočių ir gaminių apskaitą vykdyti turi šie gamintojai ir importuotojai:

 • pakuočių (išskyrus atvejus, nurodytus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje);
 • transporto priemonių;
 • elektros ir elektroninės įrangos;
 • apmokestinamųjų gaminių.
 • baterijų ir akumuliatorių;
 • alyvų.

Atliekų tvarkymo apskaitą GPAIS privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

 • vykdantys atliekų apdorojimą;
 • vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;
 • atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;
 • surenkantys ir (ar) vežantys atliekas;
 • prekiautojai atliekomis ir (ar) tarpininkai.

Atliekų susidarymo apskaita būtina šioms įmonėms:

 • pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles vykdomai ūkinei veiklai privalančios gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų;
 • atliekančioms transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
 • turinčioms 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdančioms žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
 • kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
 • kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse numatytą atliekų apskaitą;
 • kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;
 • pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą.

Plačiau apie kievienos srities apskaitą galite sužinoti čia: https://www.gpais.eu/duk


Primename, jei reikia pagalbos su apskaita, galime jums padėti. Apskaitos GPAIS paslaugas mūsų specialistai teikia jau daugiau nei ketverius metus, nuo pat sistemos sukūrimo.

☎️ tel.: +37062027710

💻 el. p.: info@gpais.com

🌐 www.gpais.com