Kaip nustatoma UAB GPAIS apskaitos paslaugų kaina įmonėms?

UAB „GPAIS“ teikiamų atliekų susidarymo apskaitos, pakuočių ir (ar) gaminių apskaitos, atliekų tvarkymo apskaitos paslaugų kainos klientui prasideda nuo 7,50 Eur/mėn. Norint sužinoti tikslią paslaugos kainą klientui būtina atsakyti į šiuos klausimus:

 

Dėl pasiūlymo pateikimo atliekų darytojams

 • Kokios atliekos (atliekų kodai) pas Jus Įmonėje susidaro?
 • Kokia įmonė (įmonės) išveža Jums atliekas?
 • Kiek turite padalinių?
 • Kaip dažnai vežate atliekas?

 

Dėl pasiūlymo pateikimo atliekų tvarkytojams

 • Kelių kodų atliekas primate/tvarkote?
 • Keliais kodais susidaro atliekos?
 • Kiek būna atliekų gavimo lydraščių?
 • Kaip dažnai žurnale parodomas atliekų sutvarkymas/susidarymas per mėnesį?
 • Kaip dažnai yra perduodamos susidariusios atliekos per mėnesį?
 • Keliems atliekų gavėjams perduodate atliekas?

 

Dėl pasiūlymo pateikimo importuotojams ir gamintojams

IMPORTUOTOJAMS:

 1. Importuojamų prekių (gaminių) pavadinimų skaičius;
 2. Importuojamų prekių (gaminių) importo dokumentų (sąskaitos/važtaraščiai/CMR ar kt. dokumentai) skaičius per mėn., prekių (gaminių) skaičius dokumente;
 3. Importuotų prekių (gaminių) išleidimo į rinką ar sunaudojimo savo reikmėms dokumentų (sąskaitos, perdavimo/nurašymo aktai ar kt. dokumentai) skaičius per mėn, prekių (gaminių) skaičius dokumente.

GAMINTOJAMS:

 1. Gaminamų prekių (gaminių) pavadinimų skaičius;
 2. Pagamintų prekių (gaminių) išleidimo į rinką ar sunaudojimo savo reikmėms dokumentų (sąskaitos, perdavimo/nurašymo aktai ar kt. dokumentai) skaičius per mėn, prekių (gaminių) skaičius dokumente.

Jei turite daugiau klausimų apie bendradarbiavimą ar norite pateikti užklausą, tai galite padaryti www.gpais.comarba susisiekę su mumis tel.: +370 620 27 710 /  el.p.: info@gpais.com.