atlieku tvarkymo apskaita

Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos paslaugos

Už netinkamai tvarkomą atliekų apskaitą gresia administracinė atsakomybė

Aplinkos ministerija ragina visus atliekų darytojus, kurie privalo vesti atliekų apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS), atsakingai vykdyti savo pareigas. Kas turi vykdyti tokią apskaitą, galima rasti GPAIS skirtame tinklapyje. Jeigu atliekų darytojai netinkamai atlieka šias savo pareigas ar visai jų neatlieka, atliekų tvarkytojai negali apskaityti jiems perduotų atliekų sutvarkymo ir

Gaminių ir pakuočių atliekų apskaitos paslaugos

Kam būtina vykdyti apskaitą GPAIS?

Atliekų susidarymo apskaitą GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai, atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų: kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų; kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą; kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir