Ar jūsų įmonei privalu vykdyti apskaitą GPAIS?

Dažnai metų ir ketvirčių pabaigoje įmonių atstovams kyla klausimas , ar jų įmonei privalu vykdyti pakuočių ir atliekų apskaitą. Primename, kad atliekų tvarkymo apskaitą GPAIS privalo vykdyti šios įmonės, kurios atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

privalančios gauti TIPK arba taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro nepavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų;
kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų;
atliekančios transporto priemonių techninę apžiūrą ir remontą;
turinčios 10 ir daugiau darbuotojų bei vykdančios žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą;
kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
vykdančios statybų darbus;
vykdančios maisto gamybos ir prekybos veiklą ir susidaro maisto atliekos (daugiau nei 5 tonos);
pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai;
✅ importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą.

Pavyzdžiui, kavinei parduodančiai ☕️ kavą išsinešimui, būtina parduotų pripildytų pakuočių (vienkartinių kavos indelių) 🥤 apskaita. Jei dalis šių pakuočių sugadinama (nukrito ant žemės, prarado formą ir pan., tai reiškia sunaudojamą savoms reikmėms) irgi būtina ir atliekų susidarymo apskaita.

 

👩‍💻 Siekiame palengvinti jums apskaitos procesą.
📲 Susisiekite su mumis tel.: +370 620 27 710, el.p.: info@gpais.com.
💻 Daugiau informacijos rasite ir www.gpais.com