Kaip sumažinti GPAIS paslaugų kainą?

UAB „GPAIS“ teikiamų atliekų susidarymo apskaitos, pakuočių ir (ar) gaminių apskaitos, atliekų tvarkymo apskaitos paslaugų kainos klientui prasideda nuo 7,50 Eur/mėn. Galutinė kaina priklauso nuo prekinių vienetų kiekio ir prekinių vienetų (pozicijų) pardavimų kiekio. Bet ir ją galima sumažinti, jeigu jūs pateiksite ne mėnesio sąskaitas faktūras, o buhalterinius išrašus:

  • Jeigu prekiniai vienetai grupuojami, jų kiekis mažėja. Kuo mažiau prekinių vienetų, tuo paslaugų kaina mažesnė.
  • Importuotojai, norėdami sumažinti paslaugų teikimo kainą, turėtų pateikti 1 pardavimų dokumentą per mėnesį.
  • Gamintojai, kurie naudoja pakuotes gaminiams, norėdami sumažinti paslaugų teikimo kainą, turėtų pateikti 1 nurašymo aktą per mėnesį (jis turi turėti dokumento numerį). GPAIS apskaita vedama sistemoje privalo sutapti su apskaita, vykdoma įmonės viduje.

Pateikę šiuos duomenis, klientai gaus individualų pasiūlymą.