Ar turint sutartį su pakuočių tvarkymo organizacija įmonei reikia vykdyti GPAIS apskaitą?

Nepriklausomai ar Jūs pateikiate duomenis Žaliajam taškui ar PTO, GPAIS apskaita privaloma vykdyti visiems gamintojams, importuotojams ir atliekų darytojams:

Apskaitą privalo vykdyti importuotojai, kurie importuoja:

 • Alyvą
 • Pakuotes
 • Transporto priemones
 • įrangą (ekranai, monitoriai, lempos, smulki įranga (iki 50cm), smulki IT ir komunikacijų įranga (iki 50cm), stambi įranga (virš 50cm), temperatūros keitimo įranga)
 • Apmokestinamuosius gaminius (padangos, akumuliatoriai, baterijos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai);

Apskaitą turi vykdyti gamintojai, kurie: 

 • Įsigyja pakuotes ir pakuoja pagamintą produkciją
 • Importuoja žaliavą ir pakuotes sunaudoja savo reikmėms.

Apskaitą turi vykdyti atliekų darytojai, kurie atitinka bent vieną iš kriterijų:  

 • kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų;
 • kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;
 • kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą;
 • kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
 • visi statybos dalyviai (statytojai (užsakovai), tyrinėtojai, statinio projektuotojai, rangovai ir kt.), išskyrus tik ūkio būdu statančius 1−2 butų gyvenamuosius namus, sodo namus ir (ar) nesudėtingus statinius;
 • kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) ir (ar) maisto prekybos veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;
 • pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai;
 • kurie vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų.