Kaip vykdoma pakuočių apskaita GPAIS?

UAB GPAIS informuoja, kad visi gamintojai ir importuotojai, neatsižvelgiant į Lietuvos rinkai tiektą pakuočių kiekį, turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių apskaitą GPAIS.

Pavyzdžiui, kavinei parduodančiai kavą išsinešimui, būtina parduotų pripildytų pakuočių (vienkartinių kavos indelių) apskaita. Jei dalis šių pakuočių sugadinama (nukrito ant žemės, prarado formą ir pan., tai reiškia sunaudojama savo reikmėms) irgi būtina ir atliekų susidarymo apskaita.

Mums klientai pakuočių apskaitai turi pateikti gaminamų prekių (gaminių) sąrašą ir gaminamų prekių (gaminių) išleidimo į rinką ar sunaudojimo savo reikmėms dokumentus (sąskaitos, perdavimo/nurašymo aktai ar kt. dokumentai). Mes savo klientui atliekame gaminių ir gaminių pakuočių registraciją GPAIS, suformuojame ir pildome žurnalus GPAIS bei pateikiame klientui ketvirčio suvestines ir pateiktas metines ataskaitas.

Atliekų susidarymo apskaitai klientas pateikia susidariusių atliekų kiekį ir pranešimą apie planuojamą atliekų perdavimą atliekų tvarkytojui. Mes klientui parengiame atliekų susidarymo vietos (-ų) registraciją, suvedame pradinių atliekų likučius, parengiame atliekų lydraštį, suformuojame žurnalą, bei pateikiame klientui atliekų susidarymo ketvirčio suvestines bei atliekų susidarymo metines ataskaitas.

Klientui aktuali informacija pagal pageidavimą iš GPAIS pateikiama el.paštu per vieną darbo dieną arba klientas pats gali tai padaryti prisijungdamas internetu prie savo įmonės per elektroninius valdžios vartus.