UAB „GPAIS“ paslaugų kainos

UAB „GPAIS“ teikiamų atliekų susidarymo apskaitos, pakuočių ir (ar) gaminių apskaitos, atliekų tvarkymo apskaitos paslaugų kainos klientui prasideda nuo 7,50 Eur/mėn. Norint sužinoti tikslią paslaugos kainą klientui būtina atsakyti į šiuos klausimus.

GAMINTOJAI (pripildytų pakuočių apskaitai) turi pateikti gaminamų prekių (gaminių) pavadinimų skaičių ir pagamintų prekių (gaminių) išleidimo į rinką ar sunaudojimo savo reikmėms dokumentų (sąskaitos, perdavimo/nurašymo aktai ar kt. dokumentai) skaičių per mėnesį.

IMPORTUOTOJAI (pripildytų pakuočių apskaitai) turi pateikti importuojamų prekių (gaminių) pavadinimų skaičių, importuojamų prekių (gaminių) importo dokumentų (sąskaitos/važtaraščiai/CMR ar kt. dokumentai) skaičių per mėnesį ir importuotų prekių (gaminių) išleidimo į rinką ar sunaudojimo savo reikmėms dokumentų (sąskaitos, perdavimo/nurašymo aktai ar kt. dokumentai) skaičių per mėnesį.

ATLIEKŲ DARYTOJAI (atliekų susidarymo apskaitai) turi pateikti atliekų susidarymo vietų skaičių (tik įmonės būstinėje, ar yra atskiri padaliniai), atliekų rūšių skaičių (pvz. atliekų kodai ar pavadinimai) bei atliekų išvežimo periodiškumą (kas savaitę, kas mėnesį ar kas ketvirtį ir pan.).

 ATLIEKŲ TVARKYTOJAI (atliekų tvarkymo apskaitai) turi pateikti trumpą atliekų tvarkymo veiklos aprašymą (tvarkomų atliekų kodų sąrašą, susidarančių atliekų kodų sąrašą, atliekų tvarkytojų, kuriems perduodamos susidarančios atliekos, skaičių, perdavimo periodiškumą ir pan. informaciją).

Pateikę šiuos duomenis, klientai gaus individualų pasiūlymą.