Kas reglamentuoja atliekų ir pakuočių apskaitą GPAIS?

Dirbate sveikatos priežiūros, o gal statybų atliekų sektoriuje? Prekiaujate savo gamybos aksesuarais ar maisto produktais? Užsiimate automobilių remontu?

Visiems išvardintiems ir dar daugeliui kitų Lietuvos verslų privalu apskaityti veikloje naudojamas pakuotes, gaminius ir susidarančias atliekas. Apskaita vykdoma Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje – GPAIS.

Tai numato:

  • Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės (https://bit.ly/3aIMM51). Pagal kurias vykdant apskaitą GPAIS reikia rengti lydraščius, tvirtinti vežimus, pildyti ir formuoti atliekų susidarymo žurnalus, teikti ketvirčių suvestines ir metines ataskaitas.
  • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (http://bit.ly/2N5kaLc). Pagal jas apskaitoje reikia pildyti gaminių/prekinių vienetų sąrašus, pildyti ir formuoti gaminių/pakuočių tiekimo rinkai žurnalus, teikti ketvirčių suvestines ir metines ataskaitas.

Tai reikalauja nemažai laiko, kurį galėtumėte paskirti savo tiesioginiam darbui. Todėl šiuos darbus galite perduoti GPAIS apskaitos specialistams. Teikiame visas minėtas paslaugas jau daugiau nei 1100 Lietuvos įmonių.


Kreipkitės ir aptarkime bendradarbiavimo sąlygas:

tel.: +370 620 27 710
el. p.: info@gpais.com
www.gpais.com