atlieku apskaita

Apskaitos paslaugos gpais

Metines ataskaitas privaloma pateikti iki 2019 m. vasario 1 d.

UAB GPAIS, teikianti pakuočių ir atliekų apskaitos paslaugas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) primena, kad atliekų apskaitos metinę ataskaitą privaloma pateikti ne vėliau kaip iki 2019 m. vasario 1 d. Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos metų ataskaitą būtina suformuoti ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 30 d., pateikti

Gaminių ir pakuočių atliekų apskaitos paslaugos

Kam būtina vykdyti apskaitą GPAIS?

Atliekų susidarymo apskaitą GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai, atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų: kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų; kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą; kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir