Uncategorized

Dažniausiai kreipiasi medicinos bei automobilių priežiūros įmonės

Mūsų įmonės specialistai pastebi, kad pastaruoju metu dažniausiai dėl pakuočių ir atliekų apskaitos paslaugų Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) kreipiasi medicinos bei automobilių priežiūros įmonės. Šiose įmonėse susidaro gana daug pavojingų atliekų. Jas privaloma pašalinti/sutvarkyti per 6 mėnesius nuo susidarymo. Savarankiškai atlikti tokių atliekų apskaitą nėra lengva, todėl nieko keisto, kad

Ar turint sutartį su pakuočių tvarkymo organizacija įmonei reikia vykdyti GPAIS apskaitą?

Nepriklausomai ar Jūs pateikiate duomenis Žaliajam taškui ar PTO, GPAIS apskaita privaloma vykdyti visiems gamintojams, importuotojams ir atliekų darytojams: Apskaitą privalo vykdyti importuotojai, kurie importuoja: Alyvą Pakuotes Transporto priemones įrangą (ekranai, monitoriai, lempos, smulki įranga (iki 50cm), smulki IT ir komunikacijų įranga (iki 50cm), stambi įranga (virš 50cm), temperatūros keitimo įranga) Apmokestinamuosius gaminius (padangos, akumuliatoriai,

Kaip sumažinti GPAIS paslaugų kainą?

UAB „GPAIS“ teikiamų atliekų susidarymo apskaitos, pakuočių ir (ar) gaminių apskaitos, atliekų tvarkymo apskaitos paslaugų kainos klientui prasideda nuo 7,50 Eur/mėn. Galutinė kaina priklauso nuo prekinių vienetų kiekio ir prekinių vienetų (pozicijų) pardavimų kiekio. Bet ir ją galima sumažinti, jeigu jūs pateiksite ne mėnesio sąskaitas faktūras, o buhalterinius išrašus: Jeigu prekiniai vienetai grupuojami, jų kiekis

Nauja prievolė verslui vis dar sunkiai suprantama

UAB „GPAIS“ pastebi – naujoji prievolė verslui vykdyti atliekų apskaitą vis dar sunkiai suvokiama naujovė. Tai rodo ne tik vis didėjantys užklausimų kiekiai artėjant deklaravimo termino pabaigai, bet ir Aplinkos ministerijos atsitraukimas. Ji atliekų apskaitos pateikimo už praėjusius metus terminą pratęsė dviem mėnesiams – iki balandžio 1 d. Trūksta informacijos  „Nors verslas jau visus 2018

Kaip vykdoma pakuočių apskaita GPAIS?

UAB GPAIS informuoja, kad visi gamintojai ir importuotojai, neatsižvelgiant į Lietuvos rinkai tiektą pakuočių kiekį, turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių apskaitą GPAIS. Pavyzdžiui, kavinei parduodančiai kavą išsinešimui, būtina parduotų pripildytų pakuočių (vienkartinių kavos indelių) apskaita. Jei dalis šių pakuočių sugadinama (nukrito ant žemės, prarado formą ir pan., tai reiškia sunaudojama savo reikmėms) irgi būtina

UAB „GPAIS“ paslaugų kainos

UAB „GPAIS“ teikiamų atliekų susidarymo apskaitos, pakuočių ir (ar) gaminių apskaitos, atliekų tvarkymo apskaitos paslaugų kainos klientui prasideda nuo 7,50 Eur/mėn. Norint sužinoti tikslią paslaugos kainą klientui būtina atsakyti į šiuos klausimus. GAMINTOJAI (pripildytų pakuočių apskaitai) turi pateikti gaminamų prekių (gaminių) pavadinimų skaičių ir pagamintų prekių (gaminių) išleidimo į rinką ar sunaudojimo savo reikmėms dokumentų

Pasikeitė metinių ataskaitų pateikimo GPAIS terminai

Aplinkos ministerija pakeitė praėjusių kalendorinių metų atliekų apskaitos metinių ataskaitų, naudojantis GPAIS, pateikimo Aplinkos apsaugos agentūrai terminus – kiekvienais metais iki balandžio 1 d. (buvo iki vasario 1 d.), o jos tikrinamos iki rugpjūčio 1 d. Atkreipiame dėmesį, kad šis termino pakeitimas netaikomas Gaminių, Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos metininių ataskaitų pateikimui, jos privalo būti

Apskaitos paslaugos gpais

Metines ataskaitas privaloma pateikti iki 2019 m. vasario 1 d.

UAB GPAIS, teikianti pakuočių ir atliekų apskaitos paslaugas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) primena, kad atliekų apskaitos metinę ataskaitą privaloma pateikti ne vėliau kaip iki 2019 m. vasario 1 d. Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos metų ataskaitą būtina suformuoti ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 30 d., pateikti

Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos paslaugos

Už netinkamai tvarkomą atliekų apskaitą gresia administracinė atsakomybė

Aplinkos ministerija ragina visus atliekų darytojus, kurie privalo vesti atliekų apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS), atsakingai vykdyti savo pareigas. Kas turi vykdyti tokią apskaitą, galima rasti GPAIS skirtame tinklapyje. Jeigu atliekų darytojai netinkamai atlieka šias savo pareigas ar visai jų neatlieka, atliekų tvarkytojai negali apskaityti jiems perduotų atliekų sutvarkymo ir

Gaminių ir pakuočių atliekų apskaitos paslaugos

Kam būtina vykdyti apskaitą GPAIS?

Atliekų susidarymo apskaitą GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai, atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų: kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų; kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą; kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir