GPAIS sistemoje numatomi pakuočių ir padangų bei alyvų apskaitos atnaujinimai

Gegužės mėnesio pabaigoje GPAIS sistemoje turėtų būti įdiegti pakuočių apskaitos tobulinimai.

Numatomi tokie pakeitimai:

  1. Pakuočių rūšių klasifikatorių papildymas ir atnaujinimas pagal teisės aktų reikalavimus.
  2. Suvestinėje nebeatvaizduojami prekiniai vienetai, kurie turi pabaigos tiekimo rinkai datas.
  3. Suvestinės papildytos suminių kiekių informacija (metinės ataskaitos analogija).
  4. Suvestinės papildytos perdirbamų ir neperdirbamų pakuočių dalimis.
  5. Atsisakoma prekybos LR vidaus rinkai patikslinimų pakuočių apskaitos žurnaluose.

Iki birželio pabaigos sistemoje turėtų būti įgyvendinti patobulinimai, susiję su padangų ir alyvų apskaitomis.


Galime padėti, jei susiduriate su sunkumais, vykdydami GPAIS apskaitą sistemoje. Jums pateikus reikiamus apskaitos duomenis, valdome visus likusius procesus – nuo registracijos, lydraščių kūrimo, žurnalų, suvestinių bei ataskaitų formavimo iki atstovavimo santykiuose su Aplinkos apsaugos departamentu prie AM, Aplinkos apsaugos agentūra dėl apskaitos duomenų GPAIS.

Susisiekime:

📞 : +370 620 27 710

📧 : info@gpais.com

🌐: www.gpais.com